17 Dec 2013

FA ER OPPGRADERT! V 4.1.6

0 Comment

I forhold til stemplingsrapporter så er nå fa oppgradert.

Dette er nytt:

Lagt til Personnummer på ansattkort.
Personnummer kan være blank, eller 11 siffer.
Skriver ut personnummer på stemplingsrapport.
Lagt til personnummer i tblAnsatt.
Det er ikke mulig å redigere stemplingstid

 

[top]
About the Author