FA PRO Hovedkontor

Server og hovedkontorløsning

FA PRO Hovedkontor er verktøyet for kjeder. Her brukes FagAdmin Server til å samle data fra alle kjedens butikker inn til en sentral server. Kassene ligger fremdeles lokalt i hver butikk, slik at de ikke påvirkes av at nettverket mot server nede.

FA PRO Hovedkontor gir den sentrale administrasjonen mulighet til å kjøre rapporter basert på lokale data – enten en butikk alene, eller som en sammenstilling /sammenligning av tall fra flere butikker.