FA Timebok

FA Timebok Lokal

FA Timebok lokal er en oversiktlig bestillingsbok med verktøy for enkel turnusplanlegging.

Timeboken er integrert mot kassen FagAdmin PRO, slik at kunder registreres kun en gang.

Oppfyller alle krav til føring av timebok, loggføring og oppbevaring av informasjon.

FA Timebok lokal ligger lokalt på pc i butikken . Dette gjør at timeboken alltid er tilgjengelig.

Du kan se film av timeboken slik den ser ut i butikken her.

FA Timebok Online

FA Timebok online er en oversiktlig bestillingsbok med verktøy for enkel turnusplanlegging. Med FA timebok online kan kundene selv booke sine timer på butikkens hjemmeside.

Online timebok er integrert mot kassen FagAdmin PRO, slik at kunder registreres kun en gang, gjerne av kunden selv på internett.

Oppfyller alle krav til føring av timebok, loggføring og oppbevaring av informasjon.